RGPD- Regulament General de Protecția Datelor


Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter PersonalNr. Denumire document Deschide
1 CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES Deschide
2 CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RECTIFICARE Deschide
3 CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA ŞTERGEREA DATELOR ( ,,dreptul de a fi uitat”) Deschide
4 CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA OPOZIŢIE Deschide
5 CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA PORTABILITATEA DATELOR Deschide
6 CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA RESTRICŢIONAREA PRELUCRĂRII Deschide
7 Informare prelucrare date cu caracter personal / acord Deschide
8 REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) Deschide