Portalul declarațiilor de avere și interese
Nr. Data Denumire document Deschide
1 14/06/2023 Declaratie de avere Consilier achiziții publice - GHERMAN DALINA CAMELIA Deschide
2 14/06/2023 Declarație de interese Consilier achiziții - Gherman Dalina Camelia Deschide
3 09/06/2023 Declarație de avere Consilier local - Frunza Adrian Florentin Deschide
4 08/06/2023 Declarație de avere referent superior - Spînu Alina Dorinela Deschide
5 07/06/2023 Declarație de avere Inspector superior - Ceparu Ariela Deschide
6 07/06/2023 Declarație de avere Secretar - Andrișan Elena-Emilia Deschide
7 07/06/2023 Declarație de interese Inspector superior - CEPARU ARIELA Deschide
8 06/06/2023 Declarație de interese Consilier local - FRUNZA ADRIAN FLORENTIN Deschide
9 30/05/2023 Declarație de avere Consilier local - CAZACU VASILE SANDEL Deschide
10 30/05/2023 Declarație de avere Inspector superior - Fedoreanu Luiza-Romanita Deschide
11 30/05/2023 Declarație de avere Consilier Local - Macovei Radu Deschide
12 30/05/2023 Declarație de interese Secretar - Andrișan Elena-Emilia Deschide
13 30/05/2023 Declarație de interese Consilier local - Cazacu Vasile Sandel Deschide
14 30/05/2023 Declarație de interese Inspector superior - Fedoreanu Luiza-Romanița Deschide
15 30/05/2023 Declarație de interese Consilier local - Macovei Radu Deschide
16 29/05/2023 Declarație de avere Inspector superior - Ciobotariu Dorina Deschide
17 29/05/2023 Declarație de avere Consilier local - Grabovschi Veronia Deschide
18 29/05/2023 Declarație de avere Consilier local - Motrescu Olga Deschide
19 29/05/2023 Declarație de avere Consilier local - Sbiera Dumitru Deschide
20 29/05/2023 Declarație de interese Inspector superior - Ciobotariu Dorina Deschide
21 29/05/2023 Declarație de interese Consilier local - Grabovschi Veronia Deschide
22 29/05/2023 Declarație de interese Consilier local - Motrescu Olga Deschide
23 29/05/2023 Declarație de interese Consilier local - Sbiera Dumitru Deschide
24 26/05/2023 Declarație de avere Primar - Luta Gheorghe Deschide
25 26/05/2023 Declaratie de interese Primar - Luta Gheorghe Deschide
26 24/05/2023 Declarație de avere Consilier local - Spac Mircea Deschide
27 24/05/2023 Declarație de interese Consilier local - Spac Mircea Deschide
28 23/05/2023 Declarație de avere Consilier - SPAC NICOLETA DANIELA Deschide
29 23/05/2023 Declarație de interese Consilier - SPAC NICOLETA DANIELA Deschide
30 22/05/2023 Declaratie de avere Consilier Local - BALAN GHEORGHE Deschide
31 22/05/2023 Declarație de avere Consilier local - Naida Gabriel Deschide
32 22/05/2023 Declarație de interese Consilier local - Balan Gheorghe Deschide
33 22/05/2023 Declarație de interese Consilier local - Naida Gabriel Deschide
34 18/05/2023 Declarație de avere Viceprimar - Luchian Constantin Deschide
35 18/05/2023 Declarație de interese Viceprimar - Luchian Constantin Deschide
36 12/05/2023 Declarație de avere Consilier Local - CUCU CONSTANTIN Deschide
37 12/05/2023 Declarație de avere Consilier local - Cucu Constantin Deschide
38 11/05/2023 Declaratie de avere Consilier Local - MAGUREAN MIHAI Deschide
39 11/05/2023 Declarație de interese Consilier local - MAGUREAN MIHAI Deschide
40 10/05/2023 Declarație de avere Inspector superior - POPOVICI CORNELIA MIHAELA Deschide
41 10/05/2023 Declarație de interese Inspector superior - POPOVICI CORNELIA MIHAELA Deschide
42 09/05/2023 Declarație de avere Consilier local - Nastasi Gheorghe Deschide
43 09/05/2023 Declarație de interese Consilier local - NASTASI GHEORGHE DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 15/06/2022 Declaratie de avere Consilier Local - Furman Corneliu Nicolae Deschide
2 15/06/2022 Declarație de interese Consilier local - Furman Corneliu Nicolae Deschide
3 14/06/2022 Declarație de avere Consilier local - CAZACU VASILE SANDEL Deschide
4 14/06/2022 Declarație de avere Consilier achiziții publice - GHERMAN DALINA CAMELIA Deschide
5 14/06/2022 Declarație de avere Consilier local - Grabovschi Veronia Deschide
6 14/06/2022 Declarație de avere Primar - Luta Gheorghe Deschide
7 14/06/2022 Declarație de avere Consilier Local - Macovei Radu Deschide
8 14/06/2022 Declarație de avere Consilier local - Motrescu Olga Deschide
9 14/06/2022 Declarație de avere Consilier local - Spac Mircea Deschide
10 14/06/2022 Declarație de interese Consilier local - Grabovschi Veronia Deschide
11 14/06/2022 Declarație de interese Consilier local - Motrescu Olga Deschide
12 14/06/2022 Declarație de interese Consilier local - Naida Gabriel Deschide
13 14/06/2022 Declarație de interese Primar - Luta Gheorghe Deschide
14 14/06/2022 Declarație de interese Primar - Luta Gheorghe Deschide
15 14/06/2022 Declarație de interese Consilier local - Macovei Radu Deschide
16 14/06/2022 Declarație de interese Consilier local - Spac Mircea Deschide
17 10/06/2022 Declarație de avere Consilier local - Frunza Adrian Florentin Deschide
18 09/06/2022 Declarație de avere Viceprimar - Luchian Constantin Deschide
19 09/06/2022 Declarație de interese Viceprimar - Luchian Constantin Deschide
20 09/06/2022 Declarație de interese Viceprimar - Luchian Constantin Deschide
21 05/06/2022 Declarație de interese Inspector superior - Fedoreanu Luiza-Romanita Deschide
22 03/06/2022 Declarație de avere Inspector superior- CIOBOTARIU DORINA Deschide
23 03/06/2022 Declarație de avere Consilier local - MAGUREAN MIHAI Deschide
24 03/06/2022 Declarație de avere Consilier local - Sbiera Dumitru Deschide
25 03/06/2022 Declarație de interese Inspector superior - Ciobotariu Dorina Deschide
26 03/06/2022 Declarație de interese Consilier local - Magurean Mihai Deschide
27 03/06/2022 Declarație de interese Consilier local - Sbiera Dumitru Deschide
28 02/06/2022 Declarație de avere Secretar - ANDRISAN E. ELENA EMILIA Deschide
29 02/06/2022 Declaratie de avere Consilier Local - NASTASI GHEORGHE Deschide
30 02/06/2022 Declarație de interese Consilier local - Nastasi Gheorghe Deschide
31 01/06/2022 Declarație de interese Consilier local - Cazacu Vasile Sandel Deschide
32 31/05/2022 Declarație de interese Inspector superior - Popovici Cornelia Mihaela Deschide
33 30/05/2022 Declarație de interese Secretar - Andrișan Elena-Emilia Deschide
34 26/05/2022 Declarație de avere Consilier local - Cucu Constantin Deschide
35 26/05/2022 Declarație de avere Consilier local - Naida Gabriel Deschide
36 26/05/2022 Declarație de interese Consilier local - Cucu Constantin Deschide
37 25/05/2022 Declarație de avere Consilier - SPAC NICOLETA DANIELA Deschide
38 25/05/2022 Declarație de interese Consilier - SPAC NICOLETA DANIELA Deschide
39 19/05/2022 Declarație de interese Inspector superior - CEPARU ARIELA DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 15/06/2021 Declarație de avere Consilier local - Motrescu Olga Deschide
2 15/06/2021 Declarație de avere Consilier local - Șpac Mircea Deschide
3 15/06/2021 Declarație de avere Consilier local - Cazacu Vasile Săndel Deschide
4 15/06/2021 Declarație de avere Consilier local - Frunza Adrian Florentin Deschide
5 15/06/2021 Declarație de interese Consilier local - Motrescu Olga Deschide
6 15/06/2021 Declarație de interese Consilier local - Cazacu VAsile Săndel Deschide
7 14/06/2021 Declarație de avere Consilier local - Nastasi Gheorghe Deschide
8 14/06/2021 Declarație de avere Secretar general - Andrișan Elena-Emilia Deschide
9 14/06/2021 Declarație de avere Inspector - Ciobotaru Dorina Deschide
10 14/06/2021 Declarație de avere Consilier - Gherman Dalina Camelia Deschide
11 14/06/2021 Declarație de avere Inspector - Popovici Cornelia Mihaela Deschide
12 14/06/2021 Declarație de interese Consilier local - Nastasi Gheorghe Deschide
13 14/06/2021 Declarație de interese Secretar general - Andrișan Elena-Emilia Deschide
14 14/06/2021 Declarație de interese Inspector - Ciobotaru Dorina Deschide
15 14/06/2021 Declarație de interese Consilier - Gherman Dalina Camelia Deschide
16 14/06/2021 Declarație de interese Inspector - Popovici Cornelia Mihaela Deschide
17 12/06/2021 Declarație de avere Consilier local - Sbiera Dumitru Deschide
18 12/06/2021 Declarație de interese Consilier local - Sbiera Dumitru Deschide
19 11/06/2021 Declarație de avere Consilier local - Macovei Radu Deschide
20 11/06/2021 Declarație de avere Consilier local - Naida Gabriel Deschide
21 11/06/2021 Declarație de avere Consilier local - Cucu Constantin Deschide
22 11/06/2021 Declarație de avere Inspector - Fedoreanu Luiza-Romanita Deschide
23 11/06/2021 Declarație de interese Consilier local - Macovei Radu Deschide
24 11/06/2021 Declarație de interese Consilier local - Naida Gabriel Deschide
25 11/06/2021 Declarație de interese Consilier local - Cucu Constantin Deschide
26 11/06/2021 Declarație de interese Inspector superior - Fedoreanu Luiza-Romanița Deschide
27 10/06/2021 Declarație de avere Consilier - Furman Corneliu Nicolae Deschide
28 10/06/2021 Declarație de interese Consilier - Furman Corneliu Nicolae Deschide
29 07/06/2021 Declarație de avere Inspector superior - Ceparu Ariela Deschide
30 07/06/2021 Declarație de avere Consilier superior - Spac Nicoleta Daniela Deschide
31 07/06/2021 Declarație de interese Indpector superior - Ceparu Ariela Deschide
32 07/06/2021 Declarație de interese Consilier superior - Spac Nicoleta-Daniela Deschide
33 31/05/2021 Declarație de avere referent superior - Spînu Alina Dorinela Deschide
34 31/05/2021 Declarație de interese Consilier local- Frunza Adrian Florentin Deschide
35 31/05/2021 Declarație de interese Referent superior - Spînu Alina-Dorinela DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 16/06/2020 Declarație de avere Consilier - Sbiera Dumitru Deschide
2 16/06/2020 Declarație de interese Consilier local - Sbiera Dumitru Deschide
3 16/06/2020 Declarație de interese Viceprimar - Luchian Constantin Deschide
4 15/06/2020 Declarație de avere Consilier local - Balan Gheorghe Deschide
5 15/06/2020 Declarație de avere Consilier - Furman Corneliu Nicolae Deschide
6 15/06/2020 Declarație de avere Consilier local - Hauca Vasile Deschide
7 15/06/2020 Declarație de avere Viceprimar - Luchian Constantin Deschide
8 15/06/2020 Declarație de avere Primar - Luta Gheorghe Deschide
9 15/06/2020 Declarație de interese Consilier local - Balan Gheorghe Deschide
10 15/06/2020 Declarație de interese Consilier - Furman Corneliu Nicolae Deschide
11 15/06/2020 Declarație de interese Consilier local - Hauca Vasile Deschide
12 15/06/2020 Declarație de interese Primar - Luta Gheorghe Deschide
13 08/04/2020 Declarație de avere Consilier local - Motrescu Olga DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 24/09/2019 Declarație de avere Secretar - Andrișan Elena-Emilia Deschide
2 24/09/2019 Declarație de avere Inspector superior - Ceparu Ariela Deschide
3 29/07/2019 Declarație de avere Consilier local - Spac Mircea Deschide
4 23/07/2019 Declarație de avere Consilier local - Nastasi Gheorghe Deschide
5 23/07/2019 Declarație de interese Consilier local - Nastasi Gheorghe Deschide
6 29/06/2019 Declarație de avere Consilier - Cucu Constantin Deschide
7 28/06/2019 Declarație de avere Consilier local - Balan Gheorghe Deschide
8 28/06/2019 Declarații de avere Consilier local - Cioată Ion Constantin Deschide
9 28/06/2019 Declarație de avere Consilier Local -Hauca Vasile Deschide
10 28/06/2019 Declarație de avere Consilier - Macovei Radu Deschide
11 28/06/2019 Declarație de interese Consilier local - Balan Gheorghe Deschide
12 28/06/2019 Declarație de interese Consilier local - Cioată Ion Constantin Deschide
13 28/06/2019 Declarație de interese Consilier local - Ciobotaru Gheorghe Deschide
14 28/06/2019 Declarație de interese Consilier local - Macovei Radu Deschide
15 28/06/2019 Declarație de interese Consilier local - Macovei Radu Deschide
16 28/06/2019 Declarație de interese Consilier local - Cucu Constantin Deschide
17 28/06/2019 Declarație de interese Consilier local - Furman Corneliu Nicolae Deschide
18 28/06/2019 Declarație de interese Consilier local - Hauca Vasile Deschide
19 27/06/2019 Declarație de interese Consilier local - Motrescu Olga Deschide
20 27/06/2019 Declarație de interese Consilier local - Sbiera Dumitru Deschide
21 20/06/2019 Declarație de avere Consilier local - Sbiera Dumitru Deschide
22 19/06/2019 Declarații de avere Consilier Local - Ciobotaru Gheorghe Deschide
23 15/06/2019 Declarație de avere Consilier local - Furman Corneliu Nicolae Deschide
24 14/06/2019 Declarație de avere Inspector - Cornelia Mihaela Deschide
25 14/06/2019 Declarație de interese Inspector - Popovici Cornelia Mihaela Deschide
26 07/06/2019 Declarație de avere Viceprrimar - Luchian Constantin Deschide
27 07/06/2019 Declarație de avere Primar - Luța Gheorghe Deschide
28 07/06/2019 Declarație de interese Viceprimar - Luchian Constantin Deschide
29 07/06/2019 Declarație de interese Primar - Luța Gheorghe Deschide
30 31/05/2019 Declarație de avere Inspector - Gherman Dalina Camelia Deschide
31 31/05/2019 Declaratie de avere Referent superior - Spînu Alina Dorinela Deschide
32 31/05/2019 Declarație de interese Inspector - Gherman Dalina Camelia Deschide
33 31/05/2019 Declarație de interese Referent superior - Spînu Alina Dorinela Deschide
34 24/05/2019 Declarație de avere Inspector - Ciobotariu Dorina Deschide
35 24/05/2019 Declarație de avere Inspector Urbanism - Fedoreanu Luiza-Romanița Deschide
36 24/05/2019 Declarație de avere Consilier - Șpac Nicoleta-Daniela Deschide
37 24/05/2019 Declarație de interese Secretar - Andrișan Elena-Emilia Deschide
38 24/05/2019 Declarație de interese Indpector superior - Ceparu Ariela Deschide
39 24/05/2019 Declarație de interese Inspector - Ciobotariu Dorina Deschide
40 24/05/2019 Declarație de interese Inspector superior - Fedoreanu Luiza-Romanița DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 20/06/2018 Declarație de avere și interese Inspector de specialitate - Nastasi Gheorghe Deschide
2 15/06/2018 Declarație de avere și interese Consilier Local - Furman Corneliu Nicolae Deschide
3 15/06/2018 Declarație de avere și interese Consilier Local - Balan Gheorghe Deschide
4 15/06/2018 Declarație de avere și interese Consilier Local - Cioată Ion Constantin Deschide
5 15/06/2018 Declarație de avere și interese Consilier Local - Ciobotaru Gheorghe Deschide
6 15/06/2018 Declarație de avere și interese Consilier Local - Cucu Constantin Deschide
7 15/06/2018 Declarație de avere și interese Consilier Local - Macovei Radu Deschide
8 15/06/2018 Declarație de avere și interese Consilier Local - Sbiera Dumitru Deschide
9 15/06/2018 Declarație de avere și interese Consilier Local - Șpac Mircea Deschide
10 15/06/2018 Declarație de avere și interese Consilier Local - Hauca Vasile Deschide
11 12/06/2018 Declarație de avere și interese Viceprimar - Luchian Constantin Deschide
12 12/06/2018 Declarație de avere și interese Primar - Luta Gheorghe DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 15/07/2017 Declaratie de avere și interese Consilier Local - Balan Gheorghe Deschide
2 15/06/2017 Declaratie de avere și interese Consilier Local - Cioată Ion Constantin Deschide
3 15/06/2017 Declaratie de avere și interese Consilier - Ciobotaru Gheorghe Deschide
4 15/06/2017 Declarație de avere și interese Consilier Local - Cucu Constantin Deschide
5 15/06/2017 Declarație de avere și interese Consilier Local - Furman Corneliu Nicolae Deschide
6 15/06/2017 Declarație de avere și interese Consilier local - Hauca Vasile Deschide
7 15/06/2017 Declarație de avere și interese Viceprimar - Luchian Constantin Deschide
8 15/06/2017 Declaratie de avere si interese Primar - Luta Gheorghe Deschide
9 15/06/2017 Declaratie de avere și interese Consilier Local - Macovei Radu Deschide
10 15/06/2017 Declaratie de avere și interese Inspector de specialitate - Nastasi Gheorghe Deschide
11 15/06/2017 Declarație de avere și interese Consilier Local - Sbiera Dumitru Deschide
12 15/06/2017 Declarație de avere Consilier local - Sbiera Dumitru DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 29/07/2016 Declarație de avere Consilier local - Grabovschi Veronia Deschide
2 29/07/2016 Declarație de avere Viceprimar - Luchian Constantin Deschide
3 29/07/2016 Declarație de avere Primar - Luța Gheorghe Deschide
4 29/07/2016 Declarație de avere Consilier - Macovei Radu Deschide
5 29/07/2016 Declarație de avere Consilier local - Motrescu Olga Deschide
6 29/07/2016 Declarație de avere Consilier local - Sbiera Dumitru Deschide
7 29/07/2016 Declarație de avere Consilier - Borsan Gheorghe Deschide
8 29/07/2016 Declarație de avere Consilier local - Ciotă Ion Constantin Deschide
9 29/07/2016 Declarație de avere Consilier - Ciobotaru Gheorghe Deschide
10 29/07/2016 Declarație de avere Consilier local - Cucu Constantin Deschide
11 29/07/2016 Declaratie de avere Consilier Local - Furman Corneliu Nicolae Deschide
12 29/07/2016 Declarație de avere Consilier local - Nastasi Gheorghe DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 01/07/2014 Declarație de avere și interese Primar - Luta Gheorghe Deschide
2 09/06/2014 Declarație de avere și interese Secretar - Andrișan Elena Emilia Deschide
3 09/06/2014 Declarație de avere și interese Inspector - Ciobotariu Dorina Deschide
4 09/06/2014 Declarație de avere și interese Secretar - Andrișan Elena-Emilia Deschide
5 09/06/2014 Declarație de avere și interese Inspector - Ciobotariu Dorina Deschide
6 25/04/2014 Declarație de avere și interese Consilier superior - Spac Nicoleta Daniela Deschide
7 25/04/2014 Declarație de avere și interese Inspector - Popovici Cornelia Mihaela Deschide
8 25/04/2014 Declarație de avere și interese Inspector - Popovici Cornelia Mihaela DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 17/06/2013 Declarație de avere și interese Inspector - Ciobotariu Dorina Deschide
2 14/06/2013 Declarație de avere și interese Inspector - Fedoreanu Luiza-Romanița Deschide
3 03/06/2013 Declarație de avere și interese Secretar - Andrișan Elena-Emilia Deschide
4 22/04/2013 Declarație de avere și interese Consilier superior - Spac Nicoleta Daniela Deschide
5 25/02/2013 Declarație de avere și interese Inspector - Popovici Cornelia Mihaela DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 10/07/2012 Declaratie de avere si interese Primar - Luta Gheorghe Deschide
2 12/06/2012 Declarație de avere și interese Inspector superior - Fedoreanu Luiza-Romanita Deschide
3 02/06/2012 Declarație de avere și interese Consilier juridic - Andrișan Elena Emilia Deschide
4 12/04/2012 Declarație de avere și interese Consilier superior - Spac Nicoleta Daniela Deschide
5 12/04/2012 Declarație de avere Inspector- Popovici Cornelia-Mihaela DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 12/06/2011 Declarație de avere și interese Consilier superior - Spac Nicoleta Daniela Deschide
2 12/06/2011 Declarație de avere și interese Inspector - Popovici Cornelia Mihaela Deschide
3 10/06/2011 Declarație de avere și interese Consilier juridic - Andrișan Elena-Emilia Deschide
4 06/06/2011 Declarație de avere și interese Inspector - Fedoreanu Luiza-Romanița Deschide
5 06/06/2011 Declarație de avere și interese Inspector - Ciobotaru Dorina DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 02/06/2010 Declarație de avere și interese Inspector - Fedoreanu Luiza-Romanița Deschide
2 11/05/2010 Declarație de avere și interese Referent superior - Spac Nicoleta Daniela Deschide
3 02/05/2010 Declarație de avere și interese Inspector - Ciobotaru Dorina Deschide
4 10/04/2010 Declarație de avere și interese Inspector - Popovici Cornelia Mihaela DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 18/06/2009 Declarație de interese Consilier local - Nastasi Gheorghe Deschide
2 15/06/2009 Declarație de avere Consilier local - Aga Gheorghe Deschide
3 15/06/2009 Declarație de avere Consilier local - Bucur Sorin Deschide
4 15/06/2009 Declarație de avere Consilier local - Ciobotaru Gheorghe Deschide
5 15/06/2009 Declarație de avere Consilier local - Grigoraș Ștefan Deschide
6 15/06/2009 Declarație de avere Consilier local - Luchian Constantin Deschide
7 15/06/2009 Declarație de avere Consilier local - Motrescu Constantin Deschide
8 15/06/2009 Declarație de avere Consilier local - Spac Mircea Deschide
9 15/06/2009 Declarație de avere Consilier local - Motrescu Olga Deschide
10 15/06/2009 Declarație de interese Consilier local - Bucur Sorin Deschide
11 15/06/2009 Declarație de interese Consilier local - Aga Gheorghe Deschide
12 15/06/2009 Declarație de interese Consilier local - Ciobotaru Gheorghe Deschide
13 15/06/2009 Declarație de interese Inspector urbanism - Fedoreanu Luiza Romanița Deschide
14 15/06/2009 Declarație de interese Consilier local - Grigoraș Ștefan Deschide
15 15/06/2009 Declarație de interese Consilier local - Luchian Constantin Deschide
16 15/06/2009 Declarație de interese Consilier local - Motrescu Constantin Deschide
17 15/06/2009 Declarație de interese Consilier local - Motrescu Olga Deschide
18 15/06/2009 Declarație de interese Consilier local - Spac Mircea Deschide
19 12/06/2009 Declarație de avere Referent - Băeșu Veronica Deschide
20 12/06/2009 Declarație de avere Inspector - Ciobotariu Dorina Deschide
21 12/06/2009 Declarație de avere Inspector asistent - Ionesi Petrică-Ilie Deschide
22 12/06/2009 Declarație de avere Inspector - Popovici Cornelia-Mihaela Deschide
23 12/06/2009 Declarație de avere Referent - Sopac Nicoleta-Daniela Deschide
24 12/06/2009 Declaratie de avere Inspector - CORSEI LILIANA DANIELA Deschide
25 12/06/2009 Declarație de avere Consilier - Munteanu Elena Carmen Deschide
26 12/06/2009 Declarație de interese Inspector asistent - Corsei Liliana Daniela Deschide
27 12/06/2009 Declarație de interese Inspector - Ciobotariu Dorina Deschide
28 12/06/2009 Declarație de interese Consilier local - Furman Corneliu Nicolae Deschide
29 12/06/2009 Declarație de interese Consilier - Munteanu Elena Carmen Deschide
30 12/06/2009 Declarație de interese Referent - Băeșu Veronica Deschide
31 12/06/2009 Declarație de interese Inspector asistent - Ionesi Petrică Deschide
32 12/06/2009 Declarație de interese Inspector - Popovici Cornelia Mihaela Deschide
33 12/06/2009 Declarație de interese Referent - Spac Nicoleta Daniela Deschide
34 11/06/2009 Declarație de interese Viceprimar - Cazacu Vasile-Săndel Deschide
35 11/06/2009 Declarație de avere Inspector urbanism - Fedoreanu Luiza-Romanița Deschide
36 11/06/2009 Declarație de avere Consilier local - Furman Corneliu Nicolae Deschide
37 11/06/2009 Declarație de avere Consilier local - Grabovschi Veronia Deschide
38 11/06/2009 Declarație de avere Consilier local - Nastasi Gheorghe Deschide
39 11/06/2009 Declarație de avere Consilier local - Sbiera Lidia Deschide
40 11/06/2009 Declarație de interese Consilier local - Sbiera Dumitru Deschide
41 11/06/2009 Declarație de interese Consilier local - Grabovschi Veronia Deschide
42 10/06/2009 Declarație de avere Primar - Luta Gheorghe Deschide
43 10/06/2009 Declarație de avere Consilier juridic - Andrișan Elena-Emilia Deschide
44 10/06/2009 Declarație de interese Primar - Luța Gheorghe Deschide
45 10/06/2009 Declarație de interese Consilier juridic - Andrișan Elena Emilia Deschide
46 29/05/2009 Declarație de avere Secretar - Leonti Veronica Deschide
47 29/05/2009 Declarație de interese Secretar - Leonti Veronica Deschide