Nr. Data Denumire document Deschide
1 07/09/2023 Documentatie atribuire executie lucrări -,,Imprejmuire si amenajare curte Camin Cultural din comuna Dornesti, judetul Suceava'' Deschide
2 16/08/2023 Documentație atribuire executie lucrari Reabilitare drum comunal de la camin pana la bariera DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 27/11/2019 CAIET DE SARCINI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII - RACORDURI DE CANALlZARE ŞI BRANŞAMENTE DE APĂ ÎN COMUNA DORNEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA Deschide
2 16/05/2019 Invitație de participare la atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrari pentru Obiectivul "Racorduri de canalizare și branșamente de apă în comuna Dornești " Deschide
3 16/05/2019 Invitație de participare la atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrari pentru Obiectivul \"Racorduri de canalizare și branșamente de apă \" Deschide
4 16/05/2019 Studiu de fezabilitate - \"Racorduri de canalizare și branșamente de apă în comuna Dornești \" Deschide
5 16/05/2019 Documente de calificare -Formulare DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 30/12/2015 Programul a nual al achizițiilor publice pe anul 2016 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 01/01/2013 rogramul a nual al achizițiilor publice pe anul 2013 Deschide