PRIMARIA COMUNEI DORNESTI

Judetul Suceava

PROIECTE INVESTITIONALE

 PROIECTE DE INVESTITII

 

1.  Proiectele si/sau investitiile realizate in ultimii 3 ani  pe teritoriul localitatii :

 

Tip proiect / Obiectivul de investitii

Sursa de finantare

Rol in proiect

(unic aplicant, partener lider/partener)

Anul realizarii

1

Proiectul integrat ,,Drumuri prin viata : Drumul de acasa, drumul spre scoala ’’ finantat de FRDS prin programul de interventii prioritare pentru comunitati rrome

FRDS si Banca Mondiala / Bugetul local

Lider - Primaria Dornesti/partener -FRDS si Scoala de Arte si Meserii Dornesti

 

 

2010

2

Amenajare drum etapa II-a  in comuna Dornesti

 

Bugetul local

Unic aplicant

2010

3

Amenajare drum etapa a III-a  in comuna Dornesti

 

Bugetul local

Unic aplicant

2010

4

Extindere intravilan pentru constructii locuinte

 

Bugetul local

Unic aplicant

2010

5

Grupuri sanitare la Scoala de Arte si Meserii Dornesti, comuna Dornesti, judetul Suceava”

 

Bugetul local

Unic aplicant

2009

6

Electrificare asamblu de locuinte in zona Imas

 

Bugetul local

Unic aplicant

2009

7

Pietruire DC 51 B, Dornesti - Iaz, km 1+000 - 5+000, comuna Dornesti, jud. Suceava

 

Bugetul de stat

Unic aplicant

2008

8

Betonare drum – Camin Cultural –Bariera CFR

 

Bugetul de stat

Unic aplicant

2008

 

 

2.  Proiectele in curs de desfasurare  din localitate :

 

Tip proiect / Obiectivul de investitii

Sursa de finantare

Rol in proiect

(unic aplicant, partener lider/partener)

Anul realizarii

1

Proiect integrat : “Sistem integrat de colectare si epurare ape uzate in comuna Dornesti, judetul Suceava”, “Modernizare drumuri vicinale in comuna Dornesti, judetul Suceava” ,  finantat prin FEADR  masura 322

 

F.E.A.D.R

Masura 322

Unic aplicant – Primaria Dornesti

2011

2

Alimentare cu apa a comunei Dornesti, 4,8 km

 

Ordonanta 7/2006

Unic aplicant – Primaria Dornesti

2011

3

Indiguire parau Ruda pentru prevenirea altor inundatii

 

Bugetul de stat

Unic aplicant – Primaria Dornesti

2011

 

 

 

 

 

 

3.Studiile tehnice elaborate*/ in curs de elaborare pentru realizarea unor obiective de investitii pe teritoriul localitatii

 

Tip studiu tehnic

Obiectivul/Titlul studiului

Valoarea investitiei

(De) Finalizat la data de:

1

 

SF

„Modernizare drumuri agricole prin P.N.D.R. masura 125 in comuna Dornesti, jud. Suceava

1.190.000 euro

01.05.2010

2

 

PT+DE

Amenajarea unei piete Agroalimentare  in comuna Dornesti

225.352 euro

01.04.2008

3

PT+DE

 

Extindere retea electrica la asamblu de locuinte din zona Deal Ferma  in comuna Dornesti

70.000 euro

01.09.2009

4

PT

 

Reabilitare Scoala cu cl. I-VIII Dornesti

250.000 euro

01.06.2008

5

SF

 

Supraetajare Scoala veche in comuna Dornesti

281.690 euro

01.10.2008

6

SF

 

Refacere pod peste paraul Ruda din comuna Dornesti, Judetul Suceava

379.000 euro

01.04.2011

 

4.   Proiecte in urmatorii 5 ani.

 

La ce se refera investitia

Proiect  in parteneriat ?

(da – parteneriat, nu – unic aplicant)

Valoare estimata

1

Modernizare Camin Cultural in comuna Dornesti Judetul Suceava

 

Nu

100.000 euro

2

Sala de sport  in comuna Dornesti, Suceava

 

Nu

200.000 euro

3

Dispensar medical in comuna Dornesti judetul Suceava

 

Da

250.000 euro

4

Asfaltare drumului DC 51 B in lungime de 5 km care face legatura intre  satul Iaz  si Comuna Dornesti  de care apartine

Da

1250.000 euro

5

Proiecte de servicii sociale pentru romi

 

Da

150.000 euro

6

Amenajare teren de sport in comuna Dornesti, judetul Suceava

 

Da

50.000 euro

7

Extinderea retelei de apa si canalizare la nivelul intregii comune dornesti

 

Nu

2.500.000 euro

8

Asfaltarea drumurilor comunale ramase din interiorul localitatii Dornesti si Iaz

 

Nu

1.500.000 euro

9

Dotarea primarie cu aparatura electronica si tehnica de calcul

 

Da

50.000 euro

10

Parc eolian

 

Da

1.000.000 euro

 

 

 

 

 

Consiliul Local Dornesti isi propune urmatoarele obiective:

           Ridicarea calitatii vietii locuitorilor comunei;

           Protectia mediului inconjurator si a naturii; dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de mediu;

           Promovarea unei agriculturi performante, modernizarea infrastructurii fizice si de utilitati publice pentru revigorarea spatiului rural in vederea creerii conditiilor de viata compatibile cu mediul urban;

           Promovarea parteneriatului public – privat si crearea de oportunitati si facilitati pentru potentialii investitori autohtoni sau straini;

           Sporirea competitivitatii tuturor sectoarelor de activitate;

           Valorificarea potentialului turistic local si zonal;

           Dezvoltarea infrastructurii de afaceri;

           Dezvoltarea infrastructurii de sanatate;

           Dezvoltarea infrastructurii educationale si culturale;

           Initierea unor masuri pentru dezvoltarea micii industrii

 

Actiuni:

           Cresterea gradului de absortie a fondurilor nerambursabile puse la dispozitia judetului, cresterea capacitatii institutionale a administratiei publice locale cu privire la derularea fondurilor structurale.

           Dezvoltarea mediului de afaceri luand exemplul sistemelor sociale si politice occidentale pentru crearea unei economii functionale, bazata pe libera initiativa, flexibilitatea si mobilitatea fortei de munca, reducerea birocratiei;

           Reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant, inclusiv prin generalizarea instruirii in domeniul folosirii tehnicii de calcul si invatarii intensive a limbilor straine; organizarea de cursuri de religie care sa promoveze ideea ca omul reprezinta interfata dintre natura si Fiinta Suprema;

           Reabilitarea si modernizarea unitatilor de cultura, inclusiv asigurarea bazei materiale necesare punerii in valoare, prin programe si actiuni concrete, a elementelor culturale traditionale;

           Punerea in practica a reglementarilor legale privind protectia sociala;

           Integrarea agriculturii si dezvoltarii rurale in Politica Agricola Comuna a Uniunii Europene, prin stimularea transformarii gospodariilor taranesti in ferme familiale cu caracter comercial, incurajarea parteneriatului public – privat pentru valorificarea corespunzatoare a produselor agricole, modernizarea infrastructurii rurale, implementarea tehnicilor agricole moderne si performante, asigurarea cadrului urbanistic pentru dezvoltarea economico – sociala durabila a localitatii, cresterea calitatii drumurilor si podurilor comunale, integrarea in reteaua  de distributie a energiei electrice a gospodariilor individuale care nu beneficiaza de curent electric;